© Jakub Certowicz / 697 297 596 / jakub@certowicz.pl

Dokumentacja fotograficzna Budowy MCK Nowy Teatr - fragment.
Fotografie powstały dla Nowego Teatru w Warszawie.
© Nowy Teatr w Warszawie.